صفحه‌ي اصلي | گالري تصاوير | خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی | ویدئوها | هيئت مديره و كميته علمي | تأييديه‌ها و تقديرنامه‌ها

خدمات | اخبار | شركت هاي همكار | مجوزها و پروانه ها | لينك هاي مفيد | تماس با ما

خدمات آزمایشگاه میکروبیولوژی توان

1- آزمون های محدودیت میکروبی  باکتری و قارچ محصولات مکمل، دارویی وآرایشی و بهداشتی

2- آزمون های محدودیت میکروبی مواد اولیه و اقلام بسته بندی

3- آزمون های افتراقی فارماکوپه

4- آزمون کنترل کیفی انواع محیط کشت )  ( Growth Promotion

5- آزمون Preservative 

6- تهیه انواع بانک میکروبی

7- انواع پایش های محیطی و پرسنل مربوط به اتاق های تمیز

8- ساخت وتهیه انواع محیط کشت های قابل استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی

9- انواع آزمون های Bioassay

10- مشاوره، طراحی و تجهیز آزمایشگاه میکروبیولوژی

11- تهیه کلیه دستورالعمل های اجرایی ومستندات آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با آخرین الزامات GMP